FAQ

Co to jest MasterPass™?

mPay Wallet jest cyfrowym portfelem stanowiącym element internetowej usługi MasterPass wspieranej przez MasterCard. Taki portfel służy w wygodny i bezpieczny sposób do dokonywania płatności internetowych.
MasterPass jest sposobem płatności udostępnianym bezpośrednio przez sklepy internetowe na całym świecie oraz jest jedną z możliwych form płatności realizowanych przez wszystkich dostawców usług płatności w Polsce.

Dlaczego warto korzystać z mPay Wallet?

Główną zaletą mPay Wallet jest to, że właściciel portfela może przechowywać w nim w bezpieczny sposób nie tylko dane swoich kart płatniczych, ale również zapamiętać dane do wystawienia faktury oraz dane adresowe do wysyłki towaru – w wielu wariantach.
Wszystko to pozwala na dokonywanie płatności bez udostępniania danych o kartach sprzedawcom internetowym i dostawcom usług płatności oraz bez każdorazowego rejestrowania danych adresowych do wysyłki w każdym kolejnym sklepie internetowym.
Dodatkowym zabezpieczeniem używanych kart płatniczych jest wprowadzenie dla każdej zarejestrowanej w portfelu karty tzw. mPIN-u, nadawanego przez właściciela portfela 4-cyfrowego kodu, niezależnego od kodu CVV/CID wydrukowanego na karcie. Dzięki temu użycie portfela mPay Wallet i zawartych w nim kart płatniczych jest wyjątkowo bezpieczne.

Jak zarejestrować się w mPay Wallet?

Aby zostać właścicielem cyfrowego porfela mPay Wallet należy uruchomić stronę internetową https://wallet.mpay.pl/MasterPass , a po jej załadowaniu kliknąć „Zarejestruj się”.
W celu utworzenia nowego konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający m.in. adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz adres właściciela. Konieczne jest, aby rejestrujący konto użytkownik miał dostęp do podawanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz numeru telefonu. Są to identyfikatory konta i będą one weryfikowane po zarejestrowaniu konta.

Jak wygląda weryfikacja zarejestrowanego konta?

Po zarejestrowaniu konta należy sprawdzić zawartość swojej elektronicznej skrzynki pocztowej. Powinna się w niej znaleźć wiadomość zawierająca łącze do aktywowania konta (warto też ewentualnie sprawdzić zawartość folderu SPAM). Łącze aktywacyjne należy wpisać w okno adresu przeglądarki i uruchomić. Spowoduje to aktywowanie konta dzięki weryfikacji adresu e-mail. Jeśli do nieaktywowanego konta użytkownik spróbuje zalogować się używając numeru telefonu i hasła – na jego numer telefonu zostanie wysłany SMS zawierający kod weryfikujący, który należy wpisać w formularz wyświetlony po wysłaniu SMS wraz z hasłem do konta. Spowoduje to aktywowanie konta dzięki weryfikacji numeru telefonu.
Po aktywowaniu konta – można zalogować się podając adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od wyboru sposobu aktywacji) oraz hasło podane przy rejestracji.

Jak dodać kartę do portfela?

Aby skorzystać z możliwości portfela należy posiadać w nim co najmniej jedną kartę płatniczą. Po zalogowaniu do konta mPay Wallet, jeśli w portfelu nie ma kart – automatycznie prezentowany jest formularz dodania nowej karty.
Oprócz danych karty i jej właściciela – trzeba podać 4 cyfrowy kod tzw. mPin. Kod ten jest niezależny od PIN-u karty do użycia jej w bankomacie lub terminalu płatniczym i będzie używany tylko do autoryzacji płatności dokonywanych za pomocą mPay Wallet.

Czy prawo do używania karty będzie weryfikowane?

Tak. Prawo użytkownika konta do używania dodanej karty musi zostać zweryfikowane przez wygenerowanie blokady rachunku karty małą, losową kwotą (blokada nie stanowi obciążenia karty i zniknie po określonym okresie). Właściciel karty powinien odczytać z rachunku karty kwotę blokady weryfikacyjnej i podać ją na formularzu na ekranie z listą kart przypisanych do konta.

Czy można dodawać różne adresy do wysyłki?

Tak. W portfelu można zdefiniować dowolną liczbę różnych adresów, przy czym jeden z nich będzie adresem do wystawiania dokumentów sprzedaży, a każdy z adresów może być domyślnym adresem do wysyłki zakupionych towarów. Wyboru adresów można dokonać nawet w trakcie dokonywania płatności.

Czy konto jest chronione przed próbami włamania

Tak. W sytuacji, gdy podczas próby logowania użytkownik poda kilkukrotnie nieprawidłowe hasło – konto zostaje zablokowane. Ze względów bezpieczeństwa - aby odblokować konto użytkownik powinien wykazać się prawem do adresu e-mail oraz do numeru telefonu.

Jak odblokować konto?

W momencie zablokowania konta na adres e-mail jest wysyłana wiadomość zawierająca łącze internetowe służące do rozpoczęcia czynności odblokowania konta oraz równocześnie wysyłana jest na numer telefonu wiadomość SMS zawierająca kod weryfikacyjny, który należy podać na formularzu dostępnym po uruchomieniu wspomnianego wcześniej łącza internetowego.

Czy mPay w systemie Wallet realizuje transakcje?

Nie. Firma mPay przekazuje jedynie wszystkie niezbędne dane do systemu MasterCard w celu realizacji transakcji. Samą transakcję realizuje firma MasterCard.